Αριθμομηχανές - Κομπιουτεράκια

Online Κομπιουτεράκια, πράξεις με Μιγαδικούς αριθμούς σε ορθογώνια και πολική μορφή, Εξισώσεις 2ου βαθμού, υπολογισμός αριθμητικών παραστάσεων, υπολογισμός ΕΚΠ, ΜΚΔ, ΦΠΑ, πράξεις με Ποσοστά, Στατιστική, Φυσικές Σταθερές, τριγωνομετρικές πράξεις, επιλέξτε μονάδα μέτρησης γωνιών και τόξων μεταξύ ακτινίων, μοιρών και βαθμών, υπολογίστε και εκτελέστε πράξεις μεταξύ των τριγωνομετρικών συναρτήσεων, ημίτονο, συνημίτονο, εφαπτομένη, συνεφαπτομένη, τέμνουσα, συντέμνουσα αλλά και υπερβολικών συναρτήσεων, υπερβολικό ημίτονο, υπερβολικό συνημίτονο, υπερβολική εφαπτομένη, υπερβολική συνεφαπτομένη, υπερβολική τέμνουσα, υπερβολική συντέμνουσα και των αντιστρόφων τους. Επιλέγοντας τα ακτίνια ως μονάδα μέτρησης, όλες οι παραπάνω συναρτήσεις δέχονται και μιγαδικούς αριθμούς ως ορίσματα.